Tiếng Việt | English

27/10/2020 - 14:43

Kỳ họp thứ 18 HĐND TP.Tân An giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Ngày 27/10, HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ 18 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Chủ tịch HĐND thành phố - Trần Kim Lân (bên trái) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Nguyễn Ngọc Sang cùng chủ trì kỳ họp

Kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua 3 nghị quyết. Đó là nghị quyết về việc thông qua bổ sung danh mục công trình, điều chỉnh niên độ đầu tư và huỷ bỏ danh mục công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn thành phố); về việc thông qua danh mục công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn TP.Tân An; về việc phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 của TP.Tân An.

Chủ tịch HĐND thành phố - Trần Kim Lân cho rằng, các đại biểu nghe thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình do UBND thành phố trình. Đây là những vấn đề cần thiết, ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

HĐND thành phố yêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND thành phố, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, tập trung vào những công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021 để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đề nghị thường trực HĐND, các ban, đại biểu HĐND thành phố giám sát kịp thời, sâu sát việc triển khai đầu tư, xây dựng công trình theo kế hoạch.

Đồng thời, UBND các xã, phường vận động Nhân dân tích cực đóng góp cùng Nhà nước thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình giao thông trên địa bàn, góp phần xây dựng, phát triển thành phố. Trong thời gian tới, UBND thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, huy động các nguồn lực, tập trung phấn đấu thu ngân sách để tạo nguồn kinh phí đầu tư thực hiện công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 mà HĐND thành phố đã thông qua./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết