Tiếng Việt | English

05/03/2021 - 17:11

Kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Tân Trụ, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 05/3, HĐND huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề).

Tại Kỳ họp thứ 21 này, UBND trình HĐND 3 tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Trụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tờ trình về việc bổ sung vốn và danh mục công trình Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021, tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, gia cố Bờ kè Rạch Tân Trụ (đoạn từ cầu Trắng đến cầu Tre). Đồng thời, thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Tân Trụ, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp cũng thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết việc thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Trụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về việc bổ sung vốn và danh mục công trình Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc bổ sung vốn và danh mục công trình Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, gia cố Bờ kè Rạch Tân Trụ (đoạn từ cầu Trắng đến cầu Tre).

Tại Kỳ họp chuyên đề lần này, các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận, thống nhất cao với nội dung các tờ trình. Kỳ họp cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Trương Thế Hiền (do chuyển công tác khác).

Đại biểu đóng góp ý kiến tại kỳ họp

Phó Chủ tịch HĐND huyện - Dương Thị Phượng nhấn mạnh: "Với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Tân Trụ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, bổ sung vốn vào danh mục công trình kế hoạch đầu tư công năm 2021. Đề nghị UBND huyện tiếp thu các ý kiến, triển khai thực hiện đúng theo quy định trong thời gian tới"./.

 Song Hồng

Chia sẻ bài viết