Tiếng Việt | English

28/03/2023 - 17:11

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh

Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An phối hợp UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán thống nhất thực hiện các nội dung theo chương trình ký kết 

Chương trình ký kết được thực hiện theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT - XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số sở, ngành thống nhất và cùng nhau ký kết chương trình phối hợp với các nội dung quan trọng. Đó là tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Các chủ trương, giải pháp của Tỉnh ủy về công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển KT - XH trọng điểm của tỉnh và các địa phương; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển KT - XH.

Đồng thời, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và kế hoạch phát triển KT - XH,…

Chương trình phối hợp sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo và các cơ quan nhà nước cùng cấp 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út khẳng định, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, định hướng dư luận bằng việc cung cấp thông tin công khai, dân chủ để tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út hy vọng, chương trình phối hợp sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo và các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT - XH, giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm. Ngoài ra, kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh những dư luận, nổi cộm, bức xúc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên,… để có sự định hướng và xử lý kịp thời./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết