Tiếng Việt | English

29/09/2020 - 08:36

Kỳ vọng về Đại hội với nhiều đổi mới, tiếp tục đưa tỉnh phát triển

Những ngày này, cán bộ, nhân dân 2 huyện biên giới Tân Hưng, Vĩnh Hưng hướng về Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI với nhiều niềm tin, sự kỳ vọng về một ĐH có nhiều đổi mới, tiếp tục đưa tỉnh vững bước phát triển.