Tiếng Việt | English

20/10/2015 - 20:32

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavad Lengsavath. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Lào do ​ông Somsavad Lengsavath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavad Lengsavath trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và các vị Lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn.

Ông Somsavad Lengsavath chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ông cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn từ trước tới nay; khẳng định Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavad Lengsavath cũng đã thông báo với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước một số nét về tình hình Lào gần đây, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội X của Đảng, công tác đối ngoại của Lào và việc Lào sẵn sàng gia nhập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 và đang chuẩn bị tích cực đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2016.

Ông Somsavad Lengsavath khẳng định Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện tốt các Thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Trong các cuộc tiếp và làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng về đối nội và đối ngoại mà Lào đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Hai ông cũng chúc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng vào đầu năm 2016. Các nhà Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.

Hai ông cũng khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào mãi mãi giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Các nhà Lãnh đạo Việt Nam đã thông báo với Đoàn một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào sắp tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và các vị Lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào./.

Theo TTXVN
 

Chia sẻ bài viết