Tiếng Việt | English

09/07/2022 - 18:39

Long An đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân  

Phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Long An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện.

Khu nhà ở công nhân trong Khu công nghiệp Long Hậu

Toàn tỉnh hiện có 16 Khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích 2.457ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 91,9%. Các khu công nghiệp đã thu hút được 1.726 dự án đầu tư, trong đó có 832 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 5.431 triệu USD và 894 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 106.539 tỉ đồng. Đối với Khu Kinh tế cửa khẩu có 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 75 triệu USD, diện tích 21,2ha và 2 dự án đầu tư trong nước với diện tích thuê đất là 0,66ha.

Bên cạnh đó, đến nay, tỉnh có 22 Cụm công nghiệp hoạt động thu hút 662 dự án với tổng diện tích đất đã cho thuê 783,66ha; tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp hoạt động đạt 90,5%.

Cùng với phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nên số lượng công nhân đến tỉnh sinh sống, làm việc ngày càng tăng. Theo đó, việc chăm lo nhà ở cho công nhân và đáp ứng với nhu cầu phát triển trong thời gian tới, tỉnh đã đặt ra kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Theo UBND tỉnh, phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Trong đó, 12 dự án đang triển khai, 4 dự án đã đi vào hoạt động. Đó là khu lưu trú công nhân Long Hậu thuộc Khu công nghiệp Long Hậu (594 căn hộ; số người được bố trí 1.600 người); Khu nhà ở công nhân Đông Quang thuộc Khu công nghiệp Hải Sơn (522 căn hộ, bố trí 1.700 người); Khu nhà ở xã hội Tân Đức (458 căn hộ, bố trí 1.850 người);  Khu nhà ở xã hội của công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An (98 căn); ngoài ra, tỉnh có khoảng 20.000 căn nhà trọ, quy mô 300.000m2, bố trí cho khoảng 35.000 công nhân lao động (mới chỉ đáp ứng khoảng 19% so với nhu cầu).

Để thu hút các nguồn lực đầu tư, tỉnh đã xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh và định hướng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, bảo đảm đáp ứng chu cầu trong thời gian tới. Theo đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh phấn đấu đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân với diện tích khoảng 194.000 m2, tương ứng với 4.848 căn (mỗi căn khoảng 40m2), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 40% công nhân có khó khăn về nhà ở.

Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đầu tư xây dựng 291.000 m2, tương ứng với 7.272 căn (mỗi căn khoảng 40m2), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 60% công nhân có khó khăn về nhà ở.

 Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030. Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với đơn vị tư vấn để thu thập thông tin số liệu từ các địa phương và đã đi khảo sát thực tế các huyện trọng điểm có khu cụm công nghiệp, đang tổng hợp xử lý số liệu và viết đề án.

Dự kiến sau khi chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến 2045 thông qua HĐND tỉnh trong tháng 7/2022, sẽ trình lấy ý kiến dự thảo đề án và hoàn thiện đề án trong quý III năm 2022./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết