Tiếng Việt | English

19/05/2019 - 12:09

Long An nhận cờ thi đua là 1 trong những tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Long An là 1 trong 23 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2018.

Long An nhận cờ thi đua là 1 trong những tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương – Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trong thời gian qua, đội ngũ công chức, viên chức ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp. Phong cách giao tiếp, ứng xử đã có những tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở. 

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương - Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2019 là năm quan trọng, cần có sự bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để nước ta phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Thủ tướng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt một số nhiệm vụ. Đó là cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, văn hóa để “nước đến chân mới nhảy”, văn hóa đợi nhắc thì làm, không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm, chậm trễ trong xử lý nhiệm vụ được giao mà nhân dân, cơ quan đang mong đợi.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 23 bộ, ngành, tỉnh, thành trong cả nước đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2018./.

T.H

Chia sẻ bài viết