Tiếng Việt | English

14/10/2021 - 16:17

Long An: Phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021

Sáng 14/10, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 5 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì. Dự hội nghị có nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quán triệt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 720-KL/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn một số địa phương trọng điểm của tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh diễn ra trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tập trung nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021.

Biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhất quán, quyết liệt; triển khai có trọng tâm, trọng điểm; huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát trong điều kiện “bình thường mới”; các hoạt động sản xuất kinh doanh đang được phục hồi tích cực và bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh trong 9 tháng 2021 là âm 1,12%, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nhưng theo dự báo của ngành thống kê, cả năm 2021 ước đạt mức tăng trưởng dương là 3,72% (kế hoạch đề ra là 9,0-9,5%). Trong đó, phấn đấu đến cuối năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,19%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,45%; khu vực dịch vụ tăng 3,32%.

Nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều buổi đối thoại và thành lập nhiều đoàn công tác để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 5.000 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, chiếm gần 40% tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và 4.000 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu.

Đến nay, tỉnh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 13.607 tỉ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Đầu tư công được tập trung lãnh, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn (đạt trên 50% kế hoạch).

Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm và kế hoạch thực hiện 3 Công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh được khẩn trương cụ thể hóa, triển khai thực hiện.

Công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ luôn được quan tâm. Tính đến ngày 27/9/2021, tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho 424.452 người thuộc các nhóm đối tượng với tổng kinh phí trên 326 tỉ đồng.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm, trên lĩnh vực kinh tế, Tỉnh ủy thống nhất quan điểm chung là mỗi cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải “xem người dân là đối tượng phải phục vụ và bảo vệ; xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”; thực hiện nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo hơn nữa nhằm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021.

Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng kịch bản phát triển, tăng trưởng kinh tế mới cho thời kỳ “hậu Covid-19”, với các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động.

Long An phấn đấu khôi phục toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2021 (Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc phục hồi sản xuất của doanh nghiệp)

Liên quan đến y tế, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là phải khắc phục những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục tập trung lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ công tác phòng, chống dịch với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định về đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ,… để người dân chia sẻ với khó khăn chung của tỉnh, hạn chế thấp nhất tình trạng phản ánh, khiếu nại về thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình thực tiễn, quyết liệt hành động, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, xem kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống nhân dân và phục hồi nền kinh tế; từng bước mở cửa nền kinh tế theo lộ trình phù hợp với diễn biến dịch bệnh và độ bao phủ vắc-xin, thích nghi trong trạng thái “bình thường mới”; phấn đấu khôi phục toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2021./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết