Tiếng Việt | English

29/03/2023 - 15:01

Long An: Quí I kỷ luật 31 đảng viên

Trong quí I, cấp ủy các cấp và chi bộ kỷ luật 22 đảng viên, trong đó có 4 chi ủy viên; Ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp huyện và cơ sở kỷ luật 9 đảng viên, trong đó có 3 đảng ủy viên và 1 chi ủy viên.

Ngày 29/3, UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) quí I-2023. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, UBKT Trung ương – Trần Minh Phong; Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, UBKT Trung ương – Nguyễn Văn Tiến; lãnh đạo UBKT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo đánh giá của UBKT Tỉnh ủy, trong quí I, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, UBKT các cấp có sự tập trung, chủ động trong xây dựng và triển khai, thực hiện chương trình công tác KTGS năm 2023.

Nội dung KTGS có trọng tâm, trọng điểm gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Trong đó, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định của Đảng về nêu gương. Trong quí I, UBKT các cấp chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.

Trong 3 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ kỷ luật 22 đảng viên, trong đó có 4 chi ủy viên; UBKT cấp huyện và cơ sở kỷ luật 9 đảng viên, trong đó có 3 đảng ủy viên và 1 chi ủy viên. Ngoài ra, có 3 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng do đang bị điều tra, khởi tố.

Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, UBKT Trung ương – Trần Minh Phong phát biểu góp ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy triển khai Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022, của Ban Bí thư ban hành quy trình KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng của các cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, UBKT Trung ương – Trần Minh Phong ghi nhận và đánh giá cao UBKT các cấp trong tỉnh thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Ông cũng lưu ý UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp khi thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm cần phải nắm chắc thông tin, dư luận. Khi đã phát hiện, thu thập được nội dung dấu hiệu vi phạm thì phải tiến hành sàng lọc, lựa chọn nội dung và đối tượng có dấu hiệu vi phạm để đề xuất quyết định kiểm tra. Trường hợp chưa đủ yếu tố để xác định thì cần phải tiếp tục thu thập, thu nhận, nghiên cứu, xác định, làm rõ thêm thông tin, tài liệu làm căn cứ, cơ sở, điều kiện để xác định chính xác, lựa chọn sát đúng nội dung dấu hiệu vi phạm.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng đề nghị UBKT các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác KTGS, kỷ luật Đảng, nhất là các quy định KTGS của chi bộ, quy trình giải quyết khiếu nại, kỷ luật Đảng của cấp ủy tỉnh đến cơ sở và hướng dẫn quy trình bổ sung ủy viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT cấp huyện, tương đương. 

Ông cũng yêu cầu UBKT các cấp cần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, chú trọng công tác nắm thông tin tình hình đối với tổ chức Đảng, đảng viên, giám sát thường xuyên, chuyên đề, kịp phát hiện, đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm phát huy tác dụng cảnh báo, phòng ngừa./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết