Tiếng Việt | English

29/11/2022 - 17:28

Long An: Tập trung khai thác tiềm năng trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/11, Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Cao Xuân Thu Vân làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Long An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm, cùng đại diện lãnh đạo sở, ban ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Tỉnh có 116/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hiện nay, tỉnh có 116/161 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 72%, trong đó có 28 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Dự kiến, cuối năm 2022, tỉnh sẽ công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn NTM. Tỉnh có 4/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 100% kế hoạch năm 2022. Huyện Cần Đước đang làm hồ sơ, thủ tục để công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2023; huyện Châu Thành đang làm hồ sơ, thủ tục để công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết quả trên góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khu vực nông thôn và đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Cụ thể, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ và từng bước theo hướng hiện đại; các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung được hình thành và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 15,6 triệu đồng/năm (năm 2010) lên 65 triệu đồng/ năm (năm 2022); các thiết chế văn hoá - giáo dục - y tế ngày càng được quan tâm đầu tư,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh, với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Long An được Chính phủ đánh giá là một trong những địa phương triển khai nhanh nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM phân bổ cho các địa phương. Long An bảo đảm thực hiện xây dựng NTM đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch Trung ương giao. 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Cao Xuân Thu Vân phát biểu

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Cao Xuân Thu Vân ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Long An trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Đồng thời, bà đề nghị các địa phương thành lập các tổ xây dựng NTM, trong đó phân công trách nhiệm rõ ràng từng thành viên; khai thác tiềm năng, nhận diện đúng lợi thế của từng ấp, từng xã và từng huyện, góp phần tổ chức lại sản xuất cho nông dân; đưa Hội Nông dân vào thành viên kiểm tra, thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến xây dựng NTM, các sản phẩm OCOP; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cần rà soát lại các chỉ tiêu để đề nghị các cấp có hướng giải quyết; quan tâm phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác; dành một phần kinh phí duy tu, sửa chữa các công trình,...

Trước đó, đoàn đến kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh./.

Lê Ngọc - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết