Tiếng Việt | English

12/05/2021 - 15:29

Long An: Thông qua dự thảo đề cương quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 12/5, UBND tỉnh Long An tổ chức họp Hội đồng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út dự, chủ trì. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương và đơn vi tư vấn dự.

Long An thông qua dự thảo đề cương quy hoạch tỉnh

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 16/4/2020. Là cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, ngày 02/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Chủ đầu tư dự án lập quy hoạch tỉnh đã ký kết Hợp đồng lập Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiến độ lập quy hoạch tỉnh được thực hiện trong 9 tháng (không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt) với 5 giai đoạn cụ thể: (1) Thu thập dữ liệu, khảo sát hiện trạng; (2) phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng khung quy hoạch tỉnh, tổ chức hội thảo; (3) hoàn thiện khung quy hoạch tỉnh và lập hồ sơ lấy ý kiến quy hoạch; (4) hoàn thiện hồ sơ và trình thẩm định; (5) hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch.

Đến nay, việc xây dựng quy hoạch tỉnh được triển khai đến tuần thứ 9. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin từ các ngành, địa phương trong tỉnh và Tổng Cục thống kê; phân tích thông tin số liệu, đi khảo sát thực tế các khu vực, đơn vị, dự án và làm việc với các địa phương trong tỉnh thu thập thêm thông tin để có sự quan sát, đánh giá tổng quan, nắm biết thực trạng phát triển của từng ngành và tìm hiểu rõ hơn thực trạng và tiềm năng phát triển của từng địa phương, bảo đảm xây dựng quy hoạch tỉnh trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và phù hợp với điều kiện thực tế, định hướng phát triển của địa phương, của tỉnh. Đã xác định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng như phát triển công nghiệp sản xuất, dịch vụ, năng lượng, nông nghiệp,... và xây dựng bản dự thảo Đề cương Quy hoạch tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đánh giá cao đề cương quy hoạch và sự phối hợp, tập trung của các sở, ngành, địa phương với đơn vị tư vấn trong việc thực hiện

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày dự thảo khung Đề cương Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các vấn đề khác (thực trạng, tầm nhìn đột phá,…). Đại điện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tham gia các ý kiến đóng góp để hoàn thiện và đầy đủ hơn cho dự thảo.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự phối hợp, tập trung của các sở, ngành, địa phương cùng với đơn vị tư vấn bước đầu hoàn thành dự thảo khung đề cương quy hoạch dù thời gian tương đối ngắn. Ông thông tin, quan điểm của tỉnh đối với công tác lập quy hoạch phải bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững; phải bảo đảm tính chuẩn xác; phát triển phải có quy hoạch xanh; phải khai thác được lợi thế vốn có.

Định hướng phát triển của Long An trong giai đoạn mới, vươn lên vị trí đầu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vị trí cao trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, địa phương phát triển bền vững, trong đó công nghiệp giữ vai trò chủ đạo, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng cao. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục tham vấn các ý kiến để bổ sung, hoàn thành công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện công tác xúc tiến đầu tư thời gian tới để thu hút vào tỉnh những doanh nghiệp lớn với công nghệ xanh, sạch, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy KT - XH địa phương phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út thay mặt Hội đồng lập Quy hoạch tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Hội đồng lập Quy hoạch tỉnh xin tiếp thu tất cả ý kiến chỉ đạo của đồng chí và sẽ chỉ đạo triển khai trong quá trình lập nội dung chi tiết của quy hoạch tỉnh sắp tới.

Về đề cương quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng lập quy hoạch. Trong đó, cần rà soát, bảo đảm thể hiện đầy đủ các nội dung cần thiết của quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 16/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Long An.

Sắp đến, khi triển khai lập nội dung chi tiết của quy hoạch tỉnh, đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, bảo đảm nội dung quy hoạch phải vừa mang tính đột phá, vừa bảo đảm tích hợp được hết các ngành, lĩnh vực, trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, hạn chế thấp nhất tình trạng khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng lại bỏ sót lĩnh vực, dự án,... quan trọng, rất khó bổ sung (vì theo quy định của Luật Quy hoạch phải 5 năm mới điều chỉnh, bổ sung).

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó đề nghị đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương phải tập trung, tích cực trong việc thực hiện

Ông Nguyễn Văn Út đề nghị đơn vị tư vấn tập trung hơn nữa, bố trí đủ nhân sự, chuyên gia nhằm bảo đảm tiến độ, hoàn thành quy hoạch trong năm 2021. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Hội đồng lập quy hoạch những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề lớn, quan trọng cần có sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Hội đồng lập quy hoạch. Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện cho Hội đồng lập quy hoạch tỉnh để báo cáo Thường trực, BTV Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó đề nghị đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương phải tập trung, tích cực trong việc thực hiện. Nếu lãnh đạo sở, ngành, địa phương nào thiếu tích cực phối hợp phải chịu trách nhiệm./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích