Tiếng Việt | English

05/01/2019 - 14:35

Long An thông tin tình hình KT-XH đến cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh

Sáng 05/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh để thông tin tình hình KT-XH năm 2018 và một số vấn đề thời sự nổi bật.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh mong rằng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục đóng góp ý kiến cho các cấp, các ngành trong quá trình lãnh đạo, điều hành

Năm 2018, 21/21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,36%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng công nghiệp - thương mại - nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,62 triệu đồng/năm.

Môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số PCI vươn lên tốp 5 của cả nước. Thu hút đầu tư đạt khá, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tuy thấp hơn năm 2017 nhưng tăng về vốn so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 14.814 tỉ đồng, bằng 115,24% dự toán.

Phần lớn các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đều đạt kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Trật tự, an toàn giao thông trong Năm An toàn giao thông 2018 được bảo đảm, giảm cả 3 tiêu chí. Công tác phòng, chống tham nhũng chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao hơn năm 2017.

Đặc biệt, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy được tập trung thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi sắp xếp lại đi vào hoạt động ổn định. Đến nay, chưa xuất hiện đơn thư khiếu nại trong quá trình thực hiện sắp xếp.

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, tỉnh xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tập trung thực hiện 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm theo kế hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, tăng cường tái cơ cấu tài chính công, kiểm soát đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,6%; GRDP bình quân đầu người là 74 triệu đồng/năm;…

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán thông tin đến đại biểu một số vấn đề thời sự nổi bật trong nước; tình hình Biển Đông thời gian gần đây và dự báo trong thời gian tới; công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh mong rằng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến cho các cấp, các ngành trong quá trình lãnh đạo, điều hành và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết