Tiếng Việt | English

15/04/2020 - 16:49

Long An: Tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Ngày 15/4, UBND tỉnh Long An có Công điện số 2112/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ có chủ trương chính thức về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 15/4/2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covic-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 1665/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 1790/UBND-VHXH ngày 05/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và Thông báo số 1461/TB-SGTVT ngày 07/4/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc cho phép các bến khách ngang sông được hoạt động để đưa rước công nhân trên địa bàn tỉnh cho đến khi có chủ trương mới của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác./.

BLA

Chia sẻ bài viết