Tiếng Việt | English

07/10/2015 - 15:18

Long An triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá


Quang cảnh hội nghị

Ngày 7-10-2015, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch PCTHTL trên địa bàn tỉnh năm 2015. Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực PCTHTL – Lê Thanh Liêm chủ trì hội nghị.

Kế hoạch PCTHTL nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân về tác hại của thuốc lá, giúp họ hiểu sâu hơn về lợi ích của môi trường không khói thuốc lá.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo PCTHTL tiếp tục triển khai các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn; xây dựng mô hình điểm môi trường không khói thuốc lá tại các cơ sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL và các văn bản hướng dẫn, góp phần triển khai có hiệu quả các hoạt động PCTHTL tại các đơn vị.

Song song đó, các đại biểu còn tham gia đóng góp ý kiến về giải pháp thực hiện công tác PCTHTL trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các đại biểu tập trung vào nhóm thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá; tăng cường thực thi nghiêm Luật PCTHTL, hướng tới một môi trường không khói thuốc trên địa bàn toàn tỉnh và phải có những biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới,…/.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết