Tiếng Việt | English

02/04/2016 - 19:55

Miễn nhiệm 8 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán

Chiều nay (2/4), Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức vụ 8 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm các chức danh

Kết quả kiểm phiếu do Trưởng Ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí công bố cho biết:

433/471 phiếu hợp lệ (87,65% tổng số đại biểu) tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn.

436/469 phiếu tán thành (88,26%) miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đối với ông Ksor Phước.

456/469 phiếu (88,26%) tán thành chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đối với ông Nguyễn Văn Hiện.

444/469 phiếu hợp lệ (89,88%) tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính ngân sách đối với ông Phùng Quốc Hiển

435/469 phiếu hợp lệ (88,06%) tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – an ninh đối với ông Nguyễn Kim Khoa.

435/469 phiếu hợp lệ (88,06%) tán thành Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội đối với ông Đào Trọng Thi.

446/469 phiếu hợp lệ (90,28%) tán thành miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội đối với bà Trương Thị Mai.

Ngoài ra, Quốc hội cũng bỏ phiếu kín tán thành miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với các ông, bà: Ksor Phước, Nguyễn Văn Hiện, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Kim Khoa, Đào Trọng Thi, Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Nương.

Tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm các chức vụ trên đánh giá: Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ, từng đồng chí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và các chức danh trên với 408/414 (chiếm 82,59% tổng số đại biểu tham gia biểu quyết) tán thành.

Kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí công bố cũng cho biết, Quốc hội cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn với 436/469 phiếu hợp lệ tán thành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với 409/413 (chiếm 82,79%) tổng số đại biểu có mặt) tán thành.

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII, ông Nguyễn Hữu Vạn được Quốc hội bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

“Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể kiểm toán nhà nước ban hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết./.

Ngọc Thành/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết