Tiếng Việt | English

05/07/2017 - 17:11

Mộc Hóa: Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng nền nếp, có chiều sâu

Nhận thức sâu sắc về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và giữ gìn kỷ luật trong Đảng,
Huyện ủy Mộc Hóa, tỉnh Long An luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong tình hình mới.

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy các xã: Bình Phong Thạnh, Bình Hòa Trung. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy không thuộc đối tượng kiểm tra cũng phải tự tổ chức kiểm tra theo chuyên đề trên và báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy.

Mộc Hóa ngày càng khởi sắc. Ảnh Tấn Lộc

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã Bình Phong Thạnh, Tân Lập; kiểm tra việc thu, chi đảng phí đối với Đảng ủy xã Tân Thành. Trong công tác kiểm tra, UBKT Huyện ủy chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, giải quyết dứt điểm đơn tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền, xem xét, thi hành kỷ luật đúng quy trình và thời gian quy định.

Theo Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Võ Văn Châu, qua kiểm tra, các tổ chức Đảng cơ bản hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ; những hạn chế, thiếu sót được nhắc nhở, uốn nắn, khắc phục kịp thời. 6 tháng đầu năm, không có đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên và tổ chức Đảng, cũng không có tập thể, cá nhân vi phạm đến mức phải bị xử lý kỷ luật.

Hạn chế sai phạm nhờ giám sát thường xuyên

Để công tác KTGS đạt kết quả, ủy viên UBKT được phân công theo dõi các đảng bộ, chi bộ tích cực, tăng cường đi cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình diễn biến và hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời đề xuất, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ KTGS. Trong đó, việc giám sát thường xuyên nhằm ngăn chặn, phát hiện sớm những hành vi vi phạm được cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tập trung thực hiện.

6 tháng đầu năm, UBKT Huyện ủy giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết của Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2017 trên các lĩnh vực: Quản lý sử dụng đất đai, đầu tư và xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các kết luận của cấp trên và cấp mình.

Đồng thời, tất cả đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; cấp ủy cơ sở; các đồng chí huyện ủy viên và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý đều được giám sát thường xuyên về việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn mối quan hệ với tổ chức Đảng và nghĩa vụ công dân nơi cư trú; việc thực hiện sự nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu;…

Kết quả giám sát cho thấy, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tự giác trong học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, còn trường hợp vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Từ những hạn chế trên, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đưa việc thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời gian tới vào chương trình KTGS hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lãnh đạo thực hiện nghiêm túc.

“Ngoài ra, UBKT Huyện ủy tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hướng dẫn kịp thời các văn bản liên quan đến công tác KTGS để UBKT cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Võ Văn Châu cho biết.

Có thể khẳng định, công tác KTGS ngày càng nền nếp và có chiều sâu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Mộc Hóa. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết