Tiếng Việt | English

28/11/2018 - 04:46

Mua sắm tập trung quản lý, sử dụng tiết kiệm tài sản công

Hiện nay, việc mua sắm tài sản công (TSC) tập trung không chỉ góp phần tiết kiệm chi tiêu, kiểm soát tình trạng mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh mà còn là giải pháp quan trọng, tích cực trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hiệu quả bước đầu

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bá Luân, thực hiện Quyết định 08/2016/QĐ-TTg, ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 3669/QĐ-UBND, ngày 09/9/2016 về công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công cơ quan thực hiện trên địa bàn. Qua gần 3 năm triển khai, việc mua sắm tập trung đạt kết quả bước đầu, góp phần giảm đầu mối thực hiện, tiết kiệm chi phí, nhân lực của các cơ quan, đơn vị; kiểm soát được mặt bằng giá cả tài sản; đồng thời, cơ bản đồng bộ các trang thiết bị (máy tính, in, scan, photocopy,...) phù hợp yêu cầu sử dụng, kinh phí của các cơ quan, đơn vị, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức.

Mua sắm tài sản tập trung góp phần giảm đầu mối thực hiện, tiết kiệm chi phí, nhân lực của các cơ quan, đơn vị

Thời gian qua, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động triển khai, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị. Đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính thị trấn được xây dựng thoáng mát với diện tích 60m2, bố trí các trang thiết bị: 1 máy photocopy, 5 bộ máy vi tính, 4 máy in, 1 máy scan, 1 điện thoại bàn, đáp ứng tốt yêu cầu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đức Hòa - Phạm Thị Bích Ngọc phấn khởi: “Từ khi thực hiện mua sắm tài sản tập trung, thị trấn đỡ phần vất vả trong việc lựa chọn gói thầu, chất lượng hàng hóa, chỉ cần lập danh sách gửi lên UBND huyện và được xem xét, bổ sung trang thiết bị cần thiết. Nhờ đó, chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính thị trấn từng bước được nâng lên. Gần 3 năm qua, thị trấn tiếp nhận và giải quyết đúng hạn gần 8.900 hồ sơ thuộc lĩnh vực hành chính - tư pháp (đạt 100%), hạn chế tình trạng gây phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, doanh nghiệp”.

“Việc mua sắm tập trung chỉ thực hiện đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ quy định thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung của bộ, ngành, địa phương được quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Phương thức này được xem là xu hướng tất yếu hiện nay, khắc phục những hạn chế trong mua sắm TSC phân tán, góp phần tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tính chuyên nghiệp hóa, công khai, minh bạch” - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bá Luân cho biết.

Cần có giải pháp đồng bộ

Mặc dù giảm được đầu mối, tiết kiệm chi phí, nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, song việc mua sắm TSC tập trung hiện nay còn chậm trễ so với kế hoạch, kỳ vọng của nhiều tổ chức, đơn vị; việc bàn giao, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng tài sản tập trung còn gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đức Hòa - Phạm Thị Bích Ngọc cho biết, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính thị trấn được bố trí 1 máy tính chuyên dùng cho khách hàng tra cứu dữ liệu, tình trạng giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, máy bị lỗi, khách hàng không truy cập được, thị trấn có liên hệ đơn vị cung cấp, các ngành liên quan nhưng vẫn chưa được bảo trì kịp thời.

Việc bàn giao lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng tài sản mua tập trung còn gặp nhiều khó khăn

Việc bàn giao lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng tài sản mua tập trung còn gặp nhiều khó khăn

“Địa phương chỉ cần một vài trang thiết bị nhỏ nhưng vẫn phải chờ tập hợp để mua sắm tập trung, gây mất thời gian, ảnh hưởng nhiều đến công việc chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Vả lại, hiện nay, nhiều bộ máy tính được tỉnh cấp cho các cơ quan, đơn vị huyện vận hành kém chất lượng, không đáp ứng được việc cài đặt các phần mềm chuyên dụng, chữ ký số, trao đổi văn bản qua nội bộ,...” - quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Hoàng Văn Sinh chia sẻ.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bá Luân, nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ mua sắm TSC do nhiều cơ quan, đơn vị tổng hợp và gửi đăng ký nhu cầu chậm so với quy định; số liệu tổng hợp đơn vị gửi lên nhiều lúc chưa chính xác. Đặc biệt, một số đơn vị đăng ký cùng loại tài sản nhưng lại nhiều thông số kỹ thuật và mức giá khác nhau dẫn đến mất nhiều thời gian tổng hợp, thống nhất, đồng bộ về thông số kỹ thuật, mức giá.

Còn về nguyên nhân cấu hình máy tính chạy chậm khi truyền tải các bản vẽ thiết kế của hồ sơ xây dựng cơ bản do đây là thiết bị văn phòng phổ biến nhằm trang bị cho các chức danh, theo định mức, tiêu chuẩn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Để bảo đảm phục vụ yêu cầu công việc, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng theo yêu cầu của Sở Tài chính tại Công văn số 2910/STC-QLGCS, ngày 18/9/2018 về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

“Để công tác mua sắm TSC theo phương thức tập trung thực sự hiệu quả, sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác mua sắm tập trung. Đặc biệt, ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, mức giá dự toán của tài sản trên cơ sở có sự điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, nhu cầu sử dụng thực tế của cơ quan, đơn vị để làm căn cứ đăng ký, nhằm bảo đảm tính đồng bộ,...” - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bá Luân cho biết thêm./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết