Tiếng Việt | English

03/12/2021 - 17:24

Năm 2022, Long An phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước đạt trên 12%

Ngày 03/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 6, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2021, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp, tác động nặng nề của dịch Covid-19 khi Long An là một trong các địa phương “tâm dịch” của cả nước.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng dương, tạo cơ sở cho sự phục hồi phát triển KT - XH năm 2022.

Đến nay, 12/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 18.000 tỉ đồng (đạt 118,7% dự toán Trung ương và 115,5% dự toán HĐND tỉnh giao); công nghiệp - xây dựng phục hồi nhanh chóng, đạt mức tăng trưởng dương trong điều kiện chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2021 ước đạt 1,02%, tuy không đạt kế hoạch đề ra (9 - 9,5%) nhưng đây là mức tăng trưởng tương đối tốt, xếp thứ 4/13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 4/8 tỉnh, thành của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Công tác phòng, chống dịch được lãnh, chỉ đạo tập trung, nhất quán, quyết liệt; phương pháp, chiến lược, chiến thuật đúng và trúng; triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. An sinh xã hội bảo đảm, kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội giữ vững, ổn định.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 và thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; điều chỉnh một số nội dung Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Với tinh thần “xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”, năm 2022, Tỉnh ủy đề ra 19 chỉ tiêu phát triển KT - XH. Trong đó, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,5 - 7%; tăng thu ngân sách nhà nước đạt trên 12%; GRDP bình quân đầu người đạt 85-90 triệu đồng/năm.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”. Tập trung theo dõi, lãnh đạo, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, chương trình đột phá.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng của tỉnh đạt mức tăng trưởng dương trong điều kiện chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tốt vai trò nêu gương, đổi mới tư duy, thực hiện nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo hơn nữa. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục lãnh đạo chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, đồng bộ, toàn diện, thích ứng trong điều kiện bình thường mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, để phục hồi và phát triển nền kinh tế, bù đắp cho giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI./. 

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết