Tiếng Việt | English

09/01/2016 - 09:58

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Năm 2015, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong tỉnh luôn coi trọng, tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTU – Trần Văn Dũng về vấn đề này.


Giám sát thường xuyên giúp các địa phương hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị 

PV: Ông có nhận xét gì về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh trong năm qua?

- Ông Trần Văn Dũng: Năm 2015, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Qua kiểm tra, giám sát đã chủ động giáo dục, phòng ngừa; giúp tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên (ĐV) kịp thời thấy được ưu điểm để phát huy, nhận rõ khuyết điểm, hạn chế để sửa chữa, phắc phục; xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức Đảng và ĐV.

Nhờ đó, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương của tổ chức Đảng và ĐV có chuyển biến tốt (số ĐV vi phạm 139, giảm 45 ĐV so với năm 2014 và không có tổ chức Đảng bị kỷ luật - năm 2014 có 2 tổ chức Đảng; trường hợp ĐV có thư tố cáo phải giải quyết tăng không đáng kể), góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, ĐV và nhân dân đối với Đảng, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội; tạo sự đoàn kết thống nhất nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng,…

PV: Những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2015 là gì, thưa ông?

- Ông Trần Văn Dũng: Đối với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 với chuyên đề: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch số 67-KH/TU của BTVTU về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và trực tiếp kiểm tra 10 tổ chức Đảng và 9 ĐV là người đứng đầu cấp ủy. Qua kiểm tra giúp cấp ủy thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công.

BTVTU chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKTTU) giám sát thường xuyên 6 cán bộ thuộc diện BTVTU quản lý có đơn thư tố cáo (gồm cả đơn có danh, mạo danh) có liên quan đến nhân sự đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Qua kết quả giám sát, các cán bộ bị phản ánh, tố cáo đều có thiếu sót, khuyết điểm, nhưng chưa có trường hợp nào vi phạm đến mức phải đề nghị xử lý kỷ luật, chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề, BTVTU giám sát “Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới” đối với 5 tổ chức Đảng và 5 ĐV là người đứng đầu. Qua giám sát, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và nhân dân trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn,...

PV: Theo ông, hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có những mặt tồn tại, hạn chế nào cần khắc phục trong thời gian tới?

- Ông Trần Văn Dũng: So với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở một vài nơi vẫn chưa kịp thời, thiếu tính kiên quyết. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định chưa đồng đều ở các cấp, hầu hết các nhiệm vụ đều giảm về số lượng; việc chủ động nắm thông tin, tình hình để phát hiện, xác định kiểm tra tổ chức Đảng và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời. Việc xem xét thi hành kỷ luật ở một số tổ chức Đảng chưa bảo đảm chặt chẽ về trình tự, thủ tục, cũng như việc áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định,...

PV: Xin ông cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2016?

- Ông Trần Văn Dũng: UBKTTU xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 như sau: Tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Trong đó, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung thường xuyên; Hoàn thành sớm việc tham mưu cấp ủy ban hành quy chế làm việc của UBKT nhiệm kỳ 2015-2020; giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2016.

Chủ động giám sát, nắm tình hình, tập trung vào cán bộ, ĐV là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt. Nắm chắc nghị quyết, kết luận của cấp ủy và tình hình các tổ chức Đảng, nhất là những nơi mới ổn định việc sắp xếp cán bộ sau đại hội, những nơi có biểu hiện thống nhất chưa cao hoặc có biểu hiện sai phạm để giám sát hoặc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định.

- Chủ động kiểm tra ĐV và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Đối với tổ chức Đảng, tập trung kiểm tra những nơi có vấn đề mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, có dấu hiệu vi phạm về lãng phí, tham nhũng, quản lý tài chính, ngân sách. Đối với cán bộ, ĐV, tập trung kiểm tra về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, các biểu biện về quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác, vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc thực hiện không đúng quy định về những điều ĐV không được làm,…

PV: Xin cảm ơn ông!

Hữu Bằng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết