Tiếng Việt | English

02/11/2015 - 05:31

Người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sinh năm 1979

Đại biểu trẻ nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới là ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, sinh năm 1979.

Chiều 1/11, sau phần thảo luận tại hội trường, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chấp hành khóa mới được Đại hội thông qua gồm 74 đồng chí trên danh sách 85 người.

Đại biểu trẻ nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020 là ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, sinh năm 1979.

Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị xã hội của cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước, việc chuẩn bị nhân sự Bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng. Do vậy, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bộ Chính trị sẽ phân công đồng chí ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy Hà Nội theo quy định.

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Ban chấp hành khóa mới tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban kiểm Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy.
Hôm nay (2/11), Đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2./.

Thu Thủy/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết