Tiếng Việt | English

26/11/2015 - 16:19

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An

Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Trưởng ban Công tác phía Nam - Lương Hoài Nhân làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc, kiểm tra công tác Mặt trận tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Năm 2015, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cuộc vận động, phong trào như: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,... được tuyên truyền hơn 53.000 cuộc với hơn 1 triệu lượt người tham dự. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 995/1.034 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 360.015/368.714 hộ đạt gia đình văn hóa. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức thành công tại 100% khu dân cư trong tỉnh.

Công tác chăm lo cho người nghèo được chú trọng thông qua cuộc vận động Ngày Vì người nghèo. Dịp tết năm 2015, có 109.245 hộ nghèo được hỗ trợ quà tết với tổng số tiền trên 36 tỉ đồng. UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Habitat xây dựng 8 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ngoài ra, còn vận động trên 14 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo, cùng các hỗ trợ khác quy ra tiền trên 5 tỉ đồng. Riêng kinh phí đầu tư các công trình công cộng, hoạt động an sinh xã hội trong hoạt động Về nguồn năm 2015 trên 200 tỉ đồng.

Trong cuộc kiểm tra, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre trao đổi kinh nghiệm với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An các vấn đề về: Công tác tham mưu, phối hợp, tuyên truyền, vận động, các cách làm hay, hiệu quả.

Ông Lương Hoài Nhân đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân, phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết