Tiếng Việt | English

15/10/2015 - 09:55

Ngày làm việc thứ 3, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X

Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

Sáng nay, 15-10-2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 bước sang ngày làm việc thứ 3, tiếp tục thảo luận tại 9 tổ nhằm đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các đại biểu tham gia ý kiến đều thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao tính khái quát, khoa học, logic, chặt chẽ, dễ hiểu của các văn kiện; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Hầu hết đại biểu nhất trí cao về mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2015- 2020, đồng thời, một số đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung như: Cần cụ thể hóa các tiêu chí phát triển tiến bộ tiên tiến thế giới đến năm 2030; nhất thể hóa một số chức danh; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, làm rõ mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa.


Đại biểu đóng góp ý kiến

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị Trung ương cần tăng cường các cơ chế, chế tài xử lý đối với các vi phạm trong quản lý kinh tế, tham nhũng, lãng phí; quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển giáo dục toàn diện, nhất là việc sách giáo khoa thay đổi thường xuyên gây khó khăn cho việc dạy và học, việc dạy môn giáo dục công dân, môn lịch sử trong thời gian qua chưa thật sự đổi mới theo hướng tích cực.

Đại biểu cũng kiến nghị Trung ương cần triển khai, xây dựng đồng bộ hạ tầng nông thôn; ưu tiên đầu tư cho khoa học - công nghệ; có giải pháp khắc phục hiệu quả sự phân hóa giàu nghèo; chú trọng công tác bảo vệ môi trường; tăng cường các giải pháp kiên quyết hơn nữa để giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát triển công nghiệp phải gắn chặt với bảo vệ tài nguyên, môi trường bền vững.

Chiều nay, Đại hội tiếp tục thảo luận tổ về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phương án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020./.

Hữu Bằng- Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết