Tiếng Việt | English

28/03/2023 - 11:28

Nông dân thu hoạch trên 130.000ha lúa Đông Xuân 2022-2023

Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Long An đã thu hoạch trên 130.000ha lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, đạt gần 60% diện tích gieo sạ toàn vụ.

Nông dân thu hoạch lúa Đông Xuân 2022-2023

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ lúa Đông Xuân 2022-2023, toàn tỉnh gieo sạ 225.170ha, đạt 100,4% kế hoạch. Đến nay, nông dân thu hoạch được trên 130.000ha, năng suất lúa khô ước đạt 65,6 tạ/ha, sản lượng trên 880.000 tấn.

So với tuần trước, giá lúa tăng từ 100-300 đồng/kg. Cụ thể, giá lúa tươi giống IR4625 từ 6.900-7.000 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg); giống OM5451 từ 6.500-6.600 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg); giống Đài thơm 8 từ 6.800-6.900 đồng/kg (tăng 300 đồng/kg); giống IR50404 từ 6.200-6.3.00 đồng/kg (ổn định); giống ST24 từ 7.100-7.200 đồng/kg (ổn định).

Theo ngành chuyên môn, trên lúa giai đoạn đòng trổ-chín xuất hiện một số sâu, bệnh như bệnh vàng lá chín sớm (676ha), bệnh cháy bìa lá (533ha), rầy phấn trắng (400ha), bệnh đạo ôn cổ bông (310ha), chuột (157ha), bệnh lem lép hạt (100ha), sâu cuốn lá nhỏ (65ha), rầy nâu (30ha),...

Ngoài ra, lúa Hè Thu 2023 đã gieo sạ được 38.123ha, đạt 17,5% kế hoạch, bằng 95,3% so cùng kỳ năm 2022. Sâu, bệnh gây hại như rầy nâu (4.805ha), mật độ nhiễm phổ biến 1.500con/m2, tập trung chủ yếu trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng; bệnh lem lép hạt (935ha), tỷ lệ nhiễm phổ biến từ 3-5%, tập trung chủ yếu trên lúa giai đoạn trổ chín. Các đối tượng sinh vật gây hại khác như bệnh đạo ôn lá (300ha), rầy phấn trắng (100ha),... xuất hiện trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng.

Ngành Nông nghiệp tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh trên lúa; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thường xuyên thăm đồng kịp thời phát hiện sâu, bệnh để có biện pháp phòng trừ./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết