Tiếng Việt | English

03/03/2017 - 12:47

Ông Nguyễn Anh Đức được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc

Tại kỳ họp lần thứ 5, kỳ họp bất thường của HĐND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khóa XI, Ông Nguyễn Anh Đức được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc.

Ngày 03/3, HĐND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 5, kỳ họp bất thường bầu chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tiến độ triển khai dự án cấp nước sinh hoạt các xã vùng hạ, huyện Cần Giuộc”.


Ông Nguyễn Anh Đức (thứ 2, trái qua) đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện. Ông Nguyễn Văn Nguyện (thứ 2, phải qua) đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện

HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Anh Đức. Đồng thời, bầu ông Nguyễn Anh Đức giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện và bầu ông Nguyễn Văn Nguyện – Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện thống nhất thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tiến độ triển khai dự án cấp nước sinh hoạt các xã vùng hạ, huyện Cần Giuộc”. Theo đó, Đoàn giám sát của HĐND huyện do Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, chủ trì hoạt động của đoàn giám sát./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Chia sẻ bài viết