Tiếng Việt | English

25/05/2023 - 14:48

Ông Võ Duy Linh tái cử chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Long An

Sáng 25/5, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Điện lực Long An tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội CĐCS đề ra đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các cấp Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện và đạt kết quả cao trên các lĩnh vực hoạt động. 

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử

Trong đó, CĐCS phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua với những nội dung thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo CNVCLĐ tham gia. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm sau cao hơn năm trước; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát huy mạnh mẽ, trong nhiệm kỳ, có hàng trăm sáng kiến được công nhận, ứng dụng có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác kết nạp đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong nhiệm kỳ, CĐCS giới thiệu kết nạp Đảng được 78 đoàn viên Công đoàn; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, đồng thời, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội;...

Nhiệm kỳ 2023-2028, đại hội đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phấn đấu thực hiện. Trong đó, 100% các đơn vị đăng ký thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng công ty, công ty giao; 100% người lao động ký kết hợp đồng lao động và được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; 100% CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật lao động. Phấn đấu kết nạp 100% số CNVCLĐ công ty vào tổ chức Công đoàn. Giới thiệu từ 75 đoàn viên ưu tú vào Đảng. 100% cán bộ Công đoàn các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn, 90% các Công đoàn trực thuộc trở lên đạt Công đoàn vững mạnh hàng năm;...

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Long An - Lê Hoàng Oanh ghi nhận những đóng góp cũng như chia sẻ những khó khăn của Công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ông đề nghị, nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành CĐCS cần phải đổi mới phương thức hoạt động với những việc làm cụ thể, tăng cường, phát huy vai trò của Công đoàn, thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung, nghị quyết đề ra; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, kịp thời chia sẻ, lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và có giải pháp phù hợp để giải quyết cho người lao động. Tăng cường hơn nữa vai trò phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, cửa quyền, thờ ơ trước những khó khăn của khách hàng, người dân địa phương, cùng ngành Điện hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao;...

Đại hội bầu Ban Chấp hành CĐCS Công ty Điện lực Long An, khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 với 15 ủy viên; 15 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT. Kết quả, ông Võ Duy Linh tái cử chức vụ Chủ tịch CĐCS Công ty Điện lực Long An, khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết