Tiếng Việt | English

13/05/2021 - 21:33

Phát động thi đua cao điểm và xét khen thưởng công tác bầu cử

Đợt thi đua động viên các cấp, các ngành phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

UBND tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua cao điểm và xét khen thưởng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

UBND tỉnh phát động thi đua và tổ chức khen thưởng trong công tác bầu cử

Theo đó, kế hoạch thi đua nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT -XH năm 2021.

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH của đất nước năm 2021.

Tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả bầu cử bảo đảm số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Các hình thức khen thưởng gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã,…Ngoài ra, còn có bằng khen của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Đối tượng khen thưởng đối với tập thể là các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã); ấp, khu phố (ấp); các đơn vị trực thuộc các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, trực thuộc Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh. Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành và các tổ chức được phân công trực tiếp thực hiện công tác bầu cử./.

BLA

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích