Tiếng Việt | English

16/01/2016 - 11:00

Phó Thủ tướng: Chú trọng phản bác luận điệu bôi nhọ cán bộ cấp cao

Văn phòng Chính phủ cần làm tốt công tác thông tin, truyền thông, chú trọng đấu tranh, phản bác các luận điệu mạo danh, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ cấp cao.

Ngày 15/1, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Chính phủ đa dạng hóa các hình thức thông tin truyền thông, đổi mới giao diện trang tin, tiếp tục ứng dụng công nghệ truyền thông một cách an toàn, hiện đại, kịp thời để công tác này đạt hiệu quả hơn nữa, đưa chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Văn phòng Chính phủ đạt được trong năm qua, qua đó góp phần tích cực vào quá trình hội nhập, nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh diễn biến tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, 2016 là năm đất nước sẽ hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, cũng là năm Chính phủ có bộ máy điều hành mới.

Phó Thủ tướng chỉ rõ để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện kế hoạch công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng việc kiểm tra đôn đốc đánh giá việc thực hiện chương trình công tác và những nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo chất lượng tiến độ và tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn.

Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội.

Chú trọng kiểm tra, đôn đốc những nhiệm vụ lớn được Chính phủ giao cũng như phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống mới, đề xuất kiến nghị đối với lãnh đạo Chính phủ như chất lượng văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Đây chính là thể chế, hành lang pháp lý để Chính phủ điều hành đất nước.

Trong năm 2015, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp xử lý, tham mưu, tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 400 đề án, trong đó đã ban hành theo thẩm quyền 239 đề án. Tỷ lệ đề án đã ban hành tăng gần 10%, số đề án phải chuyển hoặc rút khỏi chương trình đã giảm 33% so với cùng kỳ 2014.

Năm 2015, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận trên 103.000 văn bản, tăng 8% so với năm 2014, tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan và tham mưu trình lãnh đạo Chính phủ gần 17.000 phiếu trình, hồ sơ giải quyết công việc, tăng 16%; xử lý, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trên 25.000 văn bản, tăng 5%...

Đối với những đề án phức tạp, có ý kiến khác nhau, Văn phòng Chính phủ đã chủ động trao đổi, làm việc với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời trình lãnh đạo Chính phủ, góp phần đẩy nhanh tiến độ, cũng như nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp.

Các công tác thông tin, truyền thông tạo được dấu ấn trong nhân dân với việc thông tin chính xác, kịp thời, minh bạch về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân; phục vụ tốt các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân của Văn phòng Chính phủ có thành tích xuất sắc./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết