Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 17:56

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đặt mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020

Sáng 13/10, tại thành phố Hạ Long, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (2015-2020). Đại hội đặt mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và hơn 349 đại biểu chính thức dự đại hội đại diện cho hàng nghìn đảng viên của tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (2015-2020)

Tại đại hội, các đại biểu tập trung đã đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những tồn tại và hạn chế cần khắc phục để đề ra các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới.

5 năm qua, 16/18 mục tiêu đề ra cơ bản đạt, góp phần đưa Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức cao so với bình quân cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 9,2%/năm (cả nước 5,82%); tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 100.000 tỉ đồng cao gấp 2 lần so với năm 2010; tổng sản phầm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 3900 USD gấp 1,77 lần so với bình quân cả nước.

Quảng Ninh cũng là một trong những tỉnh có thành tích tốt nhất về xây dựng nông thôn mới; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ gần 8% năm 2010 xuống còn 1,55% năm 2015; Anh ninh quốc phòng, trật tự an qoàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, ba khâu đột phá chiến lược của nhiệm kỳ 13 về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng thể chế và cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực đã đạt kết quả cao góp phần tạo thế và lực cho tỉnh Quảng Ninh phát triển. Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để có những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 14, trong đó phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đại hội đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế để có giải pháp chiến lược cho nhiệm kỳ tới

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đại hội phân tích kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện những tồn tại và hạn chế để có giải pháp chiến lược cho nhiệm kỳ tới trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh cần chú trọng phát triển gắn với quy hoạch bền vững.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị "Trong phát triển kinh tế, xã hội, cần hết sức coi trọng "phát triển nhanh, bền vững". Từ đó, chủ động rà soát quy hoạch phát triển, xây dựng cơ chế đột phá để tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo tồn, phát triển văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ hướng tới phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, khai thác khoáng sản bền vững, hạn chế nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm. Đẩy nhanh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới."

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Quảng Ninh tiếp tục phát triển du lịch và các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế biển, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển du lịch, tạo thương hiệu uy tín gắn với du lịch Hạ Long - di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới, phấn đấu để dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Chú trọng phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống của nhân dân, phấn đấu đến năm 2020 trên 85% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Gắn xây dựng nông thôn mới với đô thi văn minh hiện đại. 

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Ninh cần đặc biệt coi trọng để công tác xây dựng Đảng thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả và thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, hệ thống chính trị các cấp.

Với truyền thống cách mạng của vùng mỏ anh hùng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nhất định sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của cả nước./.

Ngọc Thạch/VOV
 

Chia sẻ bài viết