Tiếng Việt | English

24/01/2024 - 17:06

Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua Dân vận khéo được tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện  

Ngày 24/01, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2021 – 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh – Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua Dân vận khéo

Tham dự Hội nghị có Vụ phó Cơ quan đại diện Ban Dân vận Trung ương tại TP.HCM - Cao Hồng Hưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2023, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nhất là khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Nhận thức về việc thực hiện Quy chế dân chủ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân được nâng lên.

Dân chủ ở ở xã, phường, thị trấn được thực hiện theo hướng gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, công khai, minh bạch, cầu thị trong tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân. Hoạt động cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao đạo đức công vụ được quan tâm. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường, góp phần ổn định tình hình, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Ngoài ra, dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trong doanh nghiệp được phát huy.

Phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai, thực hiện rộng khắp trong tỉnh

Phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai rộng khắp trong tỉnh. Mô hình, điển hình Dân vận khéo được các cấp, các ngành triển khai, thực hiện trên các lĩnh vực. Toàn tỉnh có 963 mô hình Dân vận khéo. Qua 3 năm sơ kết thực hiện, có 251 mô hình tiêu biểu được bình xét công nhận ở cấp huyện và cơ sở.

Phát huy những kết quả đã đạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh – Nguyễn Thanh Hải đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh, chỉ đạo, rà soát, triển khai thi hành hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong thực hành dân chủ.

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân nhằm nắm bắt và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS).

Các cấp, các ngành tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là công tác chuyển đổi số nhằm thu hút đầu tư và tạo sự đồng thuận của người dân. Tập trung chọn lựa các mô hình mang ý nghĩa thiết thực, phù hợp, đáp ứng yêu cầu đời sống người dân để duy trì thực hiện.

Tặng cờ thi đua cho 2 tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; bằng khen cho 11 tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023 và 10 tập thể, 21 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2021 - 2023./.

Ngọc Mận – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết