Tiếng Việt | English

18/11/2023 - 09:22

Tăng cường lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa ban hành Chỉ thị 57-CT/TU về tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyển quân, bảo đảm chỉ tiêu, số lượng, chất lượng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, toàn tỉnh đã tuyển 1.926/1.926 quân nhân (đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao); trong đó, công dân nhập ngũ vào Quân đội 1.601 quân nhân (đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp), có 42 đảng viên nhập ngũ (đạt 2,62%, đảng viên chính thức đạt 2,31%, vượt 1,31%), công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 325 quân nhân (đạt 100% chỉ tiêu), góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện việc sơ tuyển, xét duyệt, gọi khám sức khỏe được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định pháp luật và được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao.

Lãnh đạo tặng quà động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ (Ảnh tư liệu)

Để phát huy kết quả đạt được, góp phần thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có liên quan đến công tác tuyển quân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp hoạt động chặt chẽ, hiệu quả; quan tâm công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông vận động thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và chấp hành nghĩa vụ quân sự. Nắm chắc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, đảm bảo thực hiện đúng quy trình giải quyết công dân vắng mặt tại địa phương; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển quân, hạn chế thấp nhất việc đi lại làm ảnh hưởng thời gian, công việc của công dân và cơ quan, tổ chức liên quan.

Thực hiện tốt các khâu, các bước trong xét tuyển và gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ, công bằng, đủ số lượng, nâng cao chất lượng; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phối hợp nắm chắc chất lượng chính trị (không để sót, lọt công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị nhập ngũ vào Quân đội, Công an), sức khỏe, trình độ học vấn; ưu tiên tuyển chọn công dân có trình độ học vấn cao, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên công tác tại các cơ quan đảng, nhà nước và các doanh nghiệp vào phục vụ tại ngũ, nhằm bảo đảm công bằng xã hội, tạo nguồn nhân lực cho địa phương sau khi xuất ngũ và xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Đối với việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Quân đội, giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); 75% trở lên sức khỏe loại 1, loại 2; 70% tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; 100% là đoàn viên và đảng viên; trong đó, đối với tiêu chí đảng viên phải cử tuyển 1% đảng viên chính thức tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên nhập ngũ.

Đối với việc tuyến chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, cơ quan công an các cấp phối hợp chặt chẽ cơ quan quân sự, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trực tiếp tiếp xúc, vận động công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; cơ quan quân sự cần ưu tiên cho cơ quan công an được tuyển chọn những công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trong đó, việc tuyển chọn công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân phải đạt 100% chỉ tiêu ở 2 cấp (tỉnh, huyện), 80% trở lên sức khỏe loại 1, loại 2; 100% tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; 100% là đoàn viên và đảng viên (nếu có).

Thực hiện tốt quy trình tuyển quân “Tròn khâu”, theo phương châm “Tuyển người nào chắc người đó ”, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi (không quá 2% chỉ tiêu địa phương giao quân cho đơn vị); thực hiện chặt chẽ công tác thẩm tra, xác minh lý lịch chính trị của thanh niên trước khi nhập ngũ, đảm bảo 100% đạt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức.

Tập trung làm tốt công tác xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ (gọi khám 4 công dân trên 1 chỉ tiêu) và thực hiện nghiêm các quy định cúa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế trong khám sức khỏe. Tổ chức thực hiện tốt công tác bình cử, đảm bảo công khai, chặt chẽ, dân chủ, công bằng, tạo sự nhất trí cao trong nhân dân và công dân nhập ngũ, không để khiếu nại xảy ra; đồng thời, không thực hiện “3 gặp, 4 biết” đối với tất cả các đơn vị nhận quân (trừ các đơn vị được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quy định), bảo đảm tỷ lệ dự phòng không quá 5% chỉ tiêu gọi nhập ngũ của địa phương theo quy định của Bộ Quốc phòng. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống các dịch bệnh và có biện pháp ứng phó trong từng giai đoạn khi thực hiện quy trình tuyển quân; xây dựng các kế hoạch phối hợp thực hiện giữa các ngành liên quan và phân công phụ trách địa bàn thực hiện tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố phát huy trách nhiệm người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, kịp thời phát hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong công tác tuyển quân; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hành vi gây rối, chống phá trong tuyển quân, các trường hợp trốn, tránh nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp lực lượng 47 các cấp tích cực tuyên truyền về truyền thống cách mạng, truyền thống Quân đội, lực lượng vũ trang cũng như những giá trị cao quý của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ"; kịp thời nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng về công tác tuyển quân.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chủ động phối hợp các trường dạy nghề tổ chức tốt việc hướng nghiệp cho quân nhân chuẩn bị xuất ngũ, đáp ứng việc đào tạo nghề theo nhu cầu, khả năng, trình độ của từng quân nhân sau khi xuất ngũ, tạo điều kiện việc làm, thu nhập ổn định nhằm động viên, khích lệ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tăng cường quản lý, phát huy vai trò của đảng viên là quân nhân xuất ngũ tại cơ sở./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết