Tiếng Việt | English

21/05/2024 - 08:47

Tạo diễn đàn để cử tri, Nhân dân hiến kế xây dựng quê hương

Dù là năm đầu phát động nhưng cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” (CVĐ) nhận được sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, cử tri trong và ngoài tỉnh. Các nội dung hiến kế đa dạng trên các lĩnh vực, thể hiện nhiều ý tưởng, tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của người tham gia hiến kế đối với việc xây dựng, phát triển quê hương Long An.

Bà Bùi Võ Thanh Hằng được trao giải thiết kế logo cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”

128 hiến kế xây dựng quê hương Long An

Thông tin từ HĐND tỉnh, sau thời gian triển khai, thực hiện CVĐ, đến ngày 30/11/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp nhận 128 hiến kế của 108 tác giả. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 42 hiến kế của 40 tác giả; lĩnh vực văn hóa - xã hội có 60 hiến kế của 53 tác giả; lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền có 20 hiến kế của 17 tác giả; lĩnh vực tổng hợp có 6 hiến kế của 6 tác giả.

Trên tinh thần cầu thị, trân trọng sự hiến kế của cử tri, định kỳ 3 tháng/lần, Thường trực HĐND tỉnh đều phân loại, tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh để nghiên cứu, vận dụng triển khai, thực hiện phù hợp các hiến kế vào công tác quản lý, điều hành phát triển KT-XH, kiện toàn bộ máy nhà nước trên địa bàn.

Đồng thời, các hiến kế cũng được chuyển đến các Ban của HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét để đưa vào hoạt động giám sát, thẩm tra, đề xuất xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, mặc dù là năm đầu tiên triển khai nhưng CVĐ nhận được sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, cử tri trong và ngoài tỉnh. Các nội dung cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; nhiều cơ quan, tổ chức trong tỉnh tích cực tuyên truyền, triển khai trong hệ thống, trong đó có một số tổ chức có số lượng tham gia đông đảo như Tỉnh Đoàn với 49 tác phẩm hiến kế.

Các nội dung hiến kế đa dạng trên các lĩnh vực, thể hiện nhiều ý tưởng, tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của người tham gia hiến kế đối với việc xây dựng, phát triển quê hương Long An. Trong đó, các hiến kế về xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri; về chính sách thu hút đầu tư gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công; về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH; về phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản; về giải pháp phát triển căn cơ và bền vững cho cây lúa Long An; về giải pháp đưa Long An trở thành trung tâm logistics của khu vực; về nâng cao chất lượng, tạo bứt phá phát triển ngành Du lịch tỉnh, được Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá khá cao và được xét chọn trao giải.

Các hiến kế thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của cử tri

Hưởng ứng CVĐ, xuất phát từ thực tế công việc chuyên môn, Trưởng phòng Tổng hợp - Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh - Nguyễn Thị Như Ngọc hiến kế “Xây dựng hệ thống theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri” để tham gia.

Theo bà Ngọc, qua theo dõi hàng năm, đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trả lời, xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi lần tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh có khoảng 150-200 ý kiến, kiến nghị cần phải giải quyết.

Mặc dù UBND tỉnh có rất nhiều văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương quan tâm, tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị của cử tri; tuy nhiên, có lúc, có nơi, việc xử lý, giải quyết vẫn còn chậm, trễ, công tác theo dõi, báo cáo chưa được chủ động, thường xuyên. Vì vậy, với mong muốn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều phải được phân công theo dõi sát sao, có kết quả giải quyết cụ thể, tăng cường tính công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời, hướng tới việc chuyển đổi số trong công tác thống kê, theo dõi, báo cáo nên bà đã xây dựng và đề xuất hiến kế này.

Các giải pháp qua hiến kế là nguồn ý tưởng quý báu, có giá trị, giúp các cơ quan chức năng của tỉnh hiểu, nắm bắt nguyện vọng của Nhân dân và huy động được trí tuệ của xã hội đưa vào các nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp quản lý, điều hành, phục vụ mục tiêu xây dựng tỉnh “Long An giàu mạnh - người dân vui vẻ, hạnh phúc - xã hội an toàn, văn minh - chính quyền trong sạch, vững mạnh”


Qua đánh giá, hiến kế “Xây dựng hệ thống theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri” có khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Đây cũng là hiến kế được Hội đồng Giám khảo thống nhất xếp loại giải Nhất lĩnh vực Xây dựng Đảng và chính quyền.

Bà Ngọc khẳng định: “Việc đoạt giải nhất đối với tôi không quan trọng bằng việc chúng ta, những người có trách nhiệm sẽ cùng nghiên cứu, cùng nhau hiện thực hóa hiến kế này, áp dụng trong thời gian sớm nhất có thể. Theo tôi, để hiến kế ứng dụng trong thực tiễn, trước hết cần sự phối hợp của 3 đơn vị là Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nền tảng về kỹ thuật; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp nội dung và cùng với sự tham gia của các sở, ngành; UBND các địa phương đối với việc xử lý kiến nghị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Song song đó, khi hệ thống này được vận hành trên thực tế, tôi mong muốn hệ thống sẽ được tích hợp trên ứng dụng IOC của tỉnh, ứng dụng Long An Số để người dân thuận tiện trong việc truy cập, theo dõi, giám sát kết quả giải quyết của chính quyền đối với việc xử lý ý kiến, kiến nghị của người dân; những cơ quan, đơn vị nào làm tốt và chưa tốt trong thực hiện nhiệm vụ này để có kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Đây cũng là công cụ hữu hiệu cho việc nâng cao chất lượng giải trình của các cấp có thẩm quyền; đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu chính quyền số trong thời gian tới”.

Cuộc vận động nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị

Ông Mai Văn Nhiều cho biết, kết quả đã đạt trong năm đầu triển khai CVĐ là kết tinh của sự lãnh, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện từ Thường trực Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, cùng với tinh thần làm việc trách nhiệm, trí tuệ, công tâm, khách quan của Hội đồng Giám khảo và các tiểu ban xét chọn hiến kế; sự tham mưu, phục vụ tích cực, hiệu quả của Tổ Giúp việc và đặc biệt là sự tham gia, hưởng ứng tích cực, nhiệt tình từ 108 tác giả gửi hiến kế.

“CVĐ thực sự đã tạo lập một diễn đàn thuận lợi để cử tri và Nhân dân đồng hành, tham gia đóng góp, hiến kế thực chất, mọi lúc, mọi nơi. Các giải pháp từ các hiến kế là nguồn ý tưởng quý báu, có giá trị, giúp các cơ quan chức năng của tỉnh hiểu, nắm bắt được nguyện vọng của Nhân dân và huy động được trí tuệ của xã hội đưa vào các nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp quản lý, điều hành, phục vụ mục tiêu xây dựng tỉnh “Long An giàu mạnh - người dân vui vẻ, hạnh phúc - xã hội an toàn, văn minh - chính quyền trong sạch, vững mạnh”” - ông Mai Văn Nhiều khẳng định./.

10 hiến kế được chọn trao giải

Thông tin từ Thường trực HĐND tỉnh, qua xem xét 29 hiến kế đủ điều kiện vào vòng chung khảo, Hội đồng Giám khảo tiến hành đánh giá độc lập và xếp hạng các hiến kế bằng phiếu kín. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng tiến hành lấy ý kiến công khai với gần 400 lượt tham gia bình chọn. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Tổ Giúp việc và ý kiến của tác giả gửi hiến kế, Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét, thảo luận, thống nhất chọn xếp hạng và trao giải đối với 10 hiến kế, gồm:

Lĩnh vực kinh tế gồm 5 hiến kế: Giải pháp hiến kế xây dựng quê hương Long An trong lĩnh vực đầu tư; Đi tìm hướng đi căn cơ và bền vững cho cây lúa Long An; Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH và đô thị; Phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản theo vùng và Phát triển Long An thành trung tâm Logistics của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 2 hiến kế: Tìm lối đi cho du lịch văn hóa Long An; Để ngành Du lịch bứt phá. Lĩnh vực xây dựng Đảng và chính quyền có 2 hiến kế: Xây dựng hệ thống theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri; Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công tỉnh Long An. Lĩnh vực tổng hợp có 1 hiến kế: Hiến kế xây dựng quê hương Long An trên một số lĩnh vực.

Hôm nay (21/5/2024), HĐND tỉnh sẽ tiến hành tổng kết, trao giải CVĐ “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” năm 2023 và phát động CVĐ năm 2024.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết