Tiếng Việt | English

24/08/2016 - 14:17

Tập trung bảo vệ môi trường

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường được tổ chức ngày 24/8, tại Hà Nội, điểm cầu Trung ương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Long An do Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh chủ trì

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường – Trần Hồng Hà báo cáo về thực trạng và công tác bảo vệ môi trường tại nước ta thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả, vẫn tồn tại nhiều bất cập và hạn chế nhất định. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn lớn, một số nơi xảy ra nghiêm trọng nhưng chưa được xử lý triệt để. Có nhiều dự án lớn phức tạp, tiềm ẩn rủi ro gây ô nhiễm môi trường cao, nhiều khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, làng nghề, cơ sở sản xuất chưa đầu tư xây dựng hạ tầng xử lý nước thải. Tình trạng vi phạm pháp luật, xả thải chưa qua xử lý, thải bỏ, đổ thải, chôn lấp không đúng vẫn còn diễn biến phức tạp, việc quản lý còn lỏng lẻo…

Cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tập trung bảo vệ môi trường và đưa ra chỉ thị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách sau: Thứ nhất, tập trung thể chế hóa, quán triệt thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Thứ hai, rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm. Thứ ba, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và ứng phó sự cố môi trường. Thứ tư, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Cuối cùng, đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.

Thanh Mỹ 

Chia sẻ bài viết