Tiếng Việt | English

03/11/2020 - 16:35

Tập trung khắc phục hạn chế trong hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Chiều 03/11, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đến tháng 10/2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động từ nay đến cuối năm và trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chủ trì cuộc họp

Trong 10 tháng năm 2020, các tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri tại 101 điểm, với 6.382 cử tri dự, ghi nhận 731 lượt ý kiến, kiến nghị; tích cực tham gia chuẩn bị nội dung, thực hiện tốt nhiệm vụ tại các kỳ họp HĐND; chủ động tổ chức khảo sát, giám sát, kiến nghị một số vấn đề bức xúc, bất cập tại địa bàn ứng cử; tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hạn, mặn...

Tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và việc ghi nhận, thông tin giải đáp, tổng hợp kiến nghị của cử tri ở một số tổ đại biểu có mặt còn hạn chế, chưa sâu rộng. Một số tổ chưa thực hiện tốt hoạt động giám sát. Một số đại biểu ít tham gia thảo luận, tranh luận tại cuộc họp của Tổ đại biểu nơi ứng cử và trên hội trường tại kỳ họp. Có tổ đại biểu qua nhiều lần họp thảo luận nhưng không có nhiều ý kiến đóng góp.

Từ nay đến cuối năm 2020, ngoài kỳ họp thứ 24 (kỳ họp lệ cuối năm), HĐND tỉnh dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) trong tháng 11/2020, để xem xét, quyết định công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh gắn với nhân sự sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đồng thời xem xét, quyết định một số vấn đề về KT-XH có tính cấp bách, cần ban hành ngay nghị quyết để kịp thời thực hiện.

Đối với kỳ họp chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tổ trưởng các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo luật định, bầu cử đạt kết quả, bảo đảm kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp lệ cuối năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Tổ đại biểu thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; nâng cao chất lượng việc phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và bố trí đủ thời lượng cho hoạt động họp tổ với chính quyền địa phương nơi ứng cử.

Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị các Tổ đại biểu tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri; quan tâm theo dõi, giám sát và có ý kiến về việc cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo của công dân; tích cực tham gia chất vấn, truy vấn và kiến nghị giải pháp để giải quyết các vấn đề đặt ra./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết