Tiếng Việt | English

09/08/2022 - 16:05

Tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, thực hiện hiệu quả Đề án 06  

Sáng 09/8, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số - Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tại Long An, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” là đề án cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số Quốc gia. Thực hiện Đề án 06 để tổ chức các dịch vụ công phục vụ nhân dân thông qua môi trường số. Qua đó, chuyển từ thói quen thực hiện các dịch vụ công dùng giấy tờ, tới trụ sở cơ quan Nhà nước, sang trạng thái giao dịch trên môi trường số, giải quyết các dịch vụ, thủ tục bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cũng qua đó, góp phần cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng,...

Trong 6 tháng năm 2022, Đề án 06 đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, thu được những kết quả bước đầu tích cực; được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, công sức; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cũng như phục hồi nhanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã trình bày tham luận và nêu lên những ý kiến, đề xuất về “Thực trạng hạ tầng công nghệ các bộ, ngành, địa phương hiện nay và giải pháp cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06”; “Giải pháp đảm bảo nguồn lực tài chính triển khai Đề án 06 năm 2022 và các năm tiếp theo. Cơ chế đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động thường xuyên của hệ thống công nghệ thông tin Quốc gia”; “Kinh nghiệm triển khai đăng ký thi tốt nghiệp THPT - xét tuyển Đại học và Cao đẳng trực tuyến năm 2022 và những vẫn đề cần tiếp tục thực hiện Đề án 06”; “Giải pháp đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực GTVT, nhất là cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe”;…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số - Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đã đạt trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, ông giao Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ nhanh chóng xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể gửi đến các bộ, ngành để cam kết, tổ chức thực hiện và báo cáo định kỳ.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và chỉ đạo đầu tư các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu và cần thiết theo Hướng dẫn 1552 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Song song đó, hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh thành một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung và thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và 25 dịch vụ công thiết yếu.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, đánh giá trung tâm điều hành IOC của các tỉnh để kịp thời chấn chỉnh và giao Bộ Công an đánh giá nguy cơ mất an ninh, an toàn các hệ thống thông tin hiện nay, phối hợp đề xuất cơ chế đầu tư khẩn trương khắc phục những lỗ hổng bảo mật, góp phần đảm bảo an ninh Quốc gia./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết