Tiếng Việt | English

02/11/2017 - 10:28

Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh tiếp các hộ dân khiếu nại về đất đai ở huyện Vĩnh Hưng

Chiều ngày 01/11/2017, Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ - Võ Văn Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc tiếp xúc các hộ dân khiếu nại về đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Tại đây, các hộ dân trình bày nội dung khiếu nại trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành xem xét hỗ trợ thành quả lao động, công khai phá đất trước đây và chính sách an sinh xã hội.

Các hộ dân kiến nghị xem xét công khai phá đất trước đâyChủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trương Văn Điệp báo cáo về kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong quá trình giải quyết khiếu nại của các hộ dân trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của tỉnh: Hỗ trợ,
tạo điều kiện về đất ở, nhà ở, đất sản xuất,...

Đây là vụ việc kéo dài nhiều năm trên địa bàn. Thời gian qua, lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, ghi nhận khiếu nại của các hộ dân này để thống nhất phương án xử lý trên cơ sở bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế kinh tế - xã hội của địa phương, bám sát lịch sử diễn biến nguồn đất và được nhiều ngành, nhiều cấp xem xét, xác minh, kết quả giải quyết trước đây là đúng theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính Phủ - Võ Văn Đồng ghi nhận ý kiến của các hộ dân

Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính Phủ - Võ Văn Đồng ghi nhận những ý kiến kiến nghị của các hộ dân, sẽ tổng hợp các ý kiến này báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu huyện khẩn trương giao quyền sử dụng đất cho các hộ dân được hỗ trợ. Riêng đối với các hộ dân ngoài những khiếu nại trước đây đã được giải quyết, nếu có những tình tiết mới, oan sai, chưa đúng thì từng hộ làm đơn khiếu nại gửi đến các cấp thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết