Tiếng Việt | English

15/01/2016 - 11:08

Long An:

Thi hành án dân sự giải quyết xong trên 1.200 tỉ đồng

Năm 2015, kết quả Thi hành án dân sự (THADS) về việc và tiền cao hơn so với năm 2014, đạt và vượt mức chỉ tiêu Quốc hội giao.

 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh - Đỗ Hữu Lâm trao bằng khen cho cá nhân có thành tích trong công tác THADS

Toàn tỉnh không có chi cục xếp loại trung bình và yếu kém. Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS huyện Châu Thành vinh dự được Bộ Tư pháp tặng cờ thi đua và xếp hạng xuất sắc. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết xong đạt 100%. Công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, chuyển vị trí công tác phát huy hiệu quả và mục tiêu đề ra.

Trong năm, toàn ngành thụ lý 28.983 việc, trong đó, năm trước chuyển sang 11.963 việc và thụ lý mới 17.020 việc. Qua phân loại có điều kiện THADS 19.150 việc. Kết quả, đã giải quyết xong 17.002 việc, đạt 88,78% so với chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt 0,78%. Về tiền, ngành thụ lý trên 3.877 tỉ đồng, trong đó, năm trước chuyển sang 1.911 tỉ đồng, thụ lý mới 1.967 tỉ đồng. Có điều kiện THADS 1.586 tỉ đồng. Kết quả đã giải quyết xong 1.227 tỉ đồng, đạt 77,32%, vượt mức Quốc hội giao 0,32%.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (một trong những đơn vị làm tốt công tác THADS) - Trương Văn Triều cho biết: Ban Chỉ đạo THADS huyện thường xuyên đôn đốc cơ quan THADS, đội ngũ cán bộ, chấp hành viên nâng cao chuyên môn, rèn luyện đạo đức hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu năm 2016, công tác THADS đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, công tác THADS liên quan đến vụ việc đấu giá tài sản còn gặp khó khăn do đối tượng phải THADS không hợp tác, có thủ đoạn cản trở thực hiện nghĩa vụ THADS.

Theo đánh giá, mặc dù công tác THADS đạt kết quả khả quan nhưng án dân sự tồn đọng nhiều. Lượng việc và giá trị thụ lý ngày càng tăng luôn tạo áp lực cho chấp hành viên và công tác THADS. Một số doanh nghiệp cố tình lánh mặt, không hợp tác thực hiện THADS, trong đó có các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo THADS các cấp nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tập trung quyết liệt chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải thường xuyên xuống địa bàn để kiểm tra, chỉ đạo công tác THADS, kịp thời khen thưởng, động viên cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác THADS. Toàn ngành quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao đạt trên 70% về việc và trên 30% về tiền và giá trị có điều kiện THADS./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết