Tiếng Việt | English

Tân Thạnh: Nhiều mô hình dân vận phát huy hiệu quả

Giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua Dân vận khéo được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An triển khai với nhiều hình thức, tạo nên sức lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng dân cư.