Tiếng Việt | English

Ông Bùi Quang Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên VN

Ông Bùi Quang Huy sinh năm 1977, quê quán Nghệ An; trưởng thành từ môi trường công tác Đoàn, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, Thạc sỹ Luật học.