Tiếng Việt | English

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 và xác định phương phướng, nhiệm vụ năm 2021.