Tiếng Việt | English

21/07/2020 - 15:54

Thông qua nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 21/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị thông qua nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu ý kiến

Tại cuộc làm việc, Thường trực Đảng ủy Công an tỉnh trình bày tóm tắt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo thời gian ấn định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày (26 và 27/8).

Qua dự thảo báo cáo chính trị, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao ngành Công an thời gian qua đã thực hiện tốt việc kiện toàn lực lượng từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, chủ động nắm chắc địa bàn, tình hình an ninh công nhân, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế và kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc. 

Hội nghị được nghe nhiều đóng góp về nội dung cho dự thảo của văn kiện Đại hội. Đó là cần đánh giá rõ nét hơn việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết chưa đạt; công tác phối hợp giữa cơ quan bảo vệ pháp luật khi xử lý các vụ án, vụ việc; công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở vùng kinh tế trọng điểm;…

Ban Giám đốc Công an tỉnh tham dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh nghiên cứu, bổ sung những kết quả nổi bật của lực lượng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. 

Ông cũng đề nghị Công an tỉnh có giải pháp quyết liệt để giải quyết bảo đảm tình hình trật tự xã hội, nổi bật là tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội. Đồng thời, ngành Công an kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy thực hiện tốt bảo vệ bí mật nhà nước; duy trì và nhân rộng những mô hình điển hình, tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Đức

Chia sẻ bài viết