Tiếng Việt | English

06/10/2022 - 16:02

Thủ Thừa: Còn nhiều hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 06/10, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của tỉnh Long An – Trần Hải Tuấn có cuộc làm việc với UBND huyện Thủ Thừa. Tham gia với đoàn có Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh – Võ Thanh Phong.

Cuộc làm việc của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh với UBND huyện Thủ Thừa

Đó là ghi nhận của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 tỉnh Long An sau cuộc kiểm tra việc triển khai, thực hiện CCHC năm 2022 đối với UBND huyện Thủ Thừa vào ngày 06/10.

Đồng thời, công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của huyện còn một số hạn chế như chưa bảo đảm scan hồ sơ (HS) đầu vào và đầu ra; nhận HS đôi lúc thiếu và thừa thủ tục; nhập dữ liệu HS trên phần mềm còn sai sót tên, chữ lót. Tỷ lệ HS giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện còn thấp. Công tác phối hợp giải quyết TTHC giữa các cơ quan liên quan chưa nhịp nhàng nên còn HS TTHC trễ hạn.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra công tác CCHC năm 2022 - Trần Hải Tuấn yêu cầu huyện Thủ Thừa tiếp tục chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC. Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các phân hệ phần mềm dùng chung do tỉnh triển khai,...

Được biết, 9 tháng năm 2022, huyện tiếp nhận 47.866 HS. Kết quả đã giải quyết 46.736 HS; trong đó, giải quyết trước hạn 20.176 HS, đúng hạn 26.516 HS và quá hạn 44. Công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện được triển khai, thực hiện liên tục; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước ngày càng đẩy mạnh; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục thực hiện có hiệu quả;…/.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết