Tiếng Việt | English

29/02/2024 - 15:50

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp giải trình 'Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt'  

Sáng 29/02, Thường trực HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp giải trình lần thứ 6 với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt”. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm cùng đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, sở, ngành, địa phương tỉnh tham dự.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp giải trình "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt"

Phát biểu tại phiên họp giải trình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho rằng, thời gian qua, công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tuy được quan tâm thực hiện nhưng kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, vướng mắc và chưa thật sự bền vững.

HĐND tỉnh đã có giám sát và ban hành Nghị quyết chuyên đề sau giám sát (Nghị quyết số 66/NQ-HĐND, ngày 01/12/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch và hoạt động xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh). 

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành, hiện nay, hoạt động các nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh gồm Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, Nhà máy xử lý rác Vĩnh Hưng, Lò đốt rác huyện Tân Hưng và Lò đốt rác thị xã Kiến Tường là chưa đáp ứng về khả năng xử lý rác thải của tỉnh.

Tuy nhiên, các nhà máy xử lý rác chỉ xử lý được khoảng 475 tấn/ngày trên tổng khối lượng phát sinh toàn tỉnh là 800 tấn/ngày. Bên cạnh đó, công nghệ xử lý cũng chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Công nghệ xử lý của Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa và Lò đốt rác huyện Tân Hưng, Lò đốt rác thị xã Kiến Tường chỉ đốt gia nhiệt nên khí thải phát sinh không được xử lý triệt để và lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình đốt nhiều nên thường xuyên gây ô nhiễm môi trường trong thời gian qua.

Riêng nhà máy xử lý rác Vĩnh Hưng đã thực hiện công tác phân loại rác hữu cơ để đưa vào quy trình ủ phân hữu cơ; phần còn lại là rác vô cơ được đưa vào ô chôn lấp hợp vệ sinh; có thu nước rỉ rác để tái sử dụng (bơm tưới bề mặt trong quy trình ủ phân hữu cơ) nên tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, một lượng rác thải phát sinh trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Cần Đước,...vận chuyển về TP.HCM để xử lý.

Phiên giải trình sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp, định hướng để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Trong đó, sẽ tập trung đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đưa ra giải pháp khả thi đối với 5 vấn đề liên quan đến xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đó là: Quy hoạch và đầu tư khu xử lý rác; Công nghệ xử lý rác chất thải rắn; Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân; Công tác thu gom, vận chuyển và phân loại rác thải tại nguồn và Vấn đề liên quan đến tài chính cho xử lý rác (như lập bộ, thu phí, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán,…). Tất cả vì mục tiêu là “giải quyết bài toán về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh một cách bền vững theo hướng công nghệ”; tăng tính chủ động của địa phương, hạn chế phụ thuộc quá lớn vào TP.HCM như hiện nay.

Tại phiên họp, đại biểu HĐND tỉnh đặt vấn đề chất vấn liên quan đến công tác quản lý hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn mà các cử tri quan tâm như công tác quy hoạch các khu xử lý rác của tỉnh; tiến độ đầu tư xây dựng một số khu xử lý chất thải rắn; giải pháp kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa, thu hút đầu tư, lựa chọn, tiếp nhận các dự án đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn; công nghệ xử lý rác; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phân loại rác; kinh phí thực hiện;...

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm trả lời các vấn đề mà đại biểu 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trương Văn Liếp và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm cũng đã trả lời các vấn đề mà đại biểu đề ra cũng như thông tin thêm một số định hướng để công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng, các đại biểu HĐND tỉnh đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở đã trả lời, giải trình đầy đủ, phân tích sâu, kỹ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị, thời gian tới UBND tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp, cam kết

Từ đó, nêu bật những kết quả đạt được, tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, khả thi tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch và hoạt động xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Phiên giải trình đã đạt được yêu cầu đề ra; bảo đảm sự phối hợp tốt giữa đại biểu HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các ngành chức năng có liên quan. Thời gian qua, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ những vấn đề hạn chế

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị, thời gian tới, UBND tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp, cam kết đã đưa ra. Trong đó, tập trung các vấn đề: công tác quy hoạch và đầu tư các dự án xử lý rác thải; công nghệ xử lý rác thải của tỉnh hiện nay; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn; ngân sách cho công tác xử lý rác.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sẽ tập trung thực hiện tốt các vấn đề trên. Đồng thời đề nghị, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh./.

Thanh Mỹ - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết