Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 17:21

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Chiều 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm trực tuyến toàn quốc về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm chủ trì buổi tọa đàm tại điểm cầu Long An

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phan Xuân Thủy chủ trì buổi tọa đàm. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm chủ trì, đồng thời, buổi tọa đàm cũng được trực tuyến tới tất cả điểm cầu cấp huyện.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới nhằm đánh giá hiệu quả và đề ra những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, ngăn chặn hiệu quả và đẩy lùi các thông tin xấu, độc, đưa thông tin tích cực lan tỏa nhanh và trở thành dòng thông tin chủ đạo trong đời sống xã hội.

Tuyên truyền miệng khẳng định tầm quan trọng trong việc đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân (Ảnh: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán tuyên truyền cho công nhân, lao động tại Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam tại huyện Bến Lức)

Từ kết quả đó, 2 năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung phương thức cung cấp và định hướng thông tin, bước đầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.

Trong đó, nổi bật là việc nâng chất lượng các kỳ hội nghị báo cáo viên Trung ương, lựa chọn các nội dung bảo đảm cân đối giữa nội dung mang tính cơ bản, chiến lược với nội dung mang tính thời sự để thông tin đến đội ngũ báo cáo viên; đổi mới, nâng cao chất lượng và kịp thời phát hành các bản tin, tài liệu, chuyên đề sâu cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở,…

Đồng thời, năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi tọa đàm, các báo cáo viên được nghe 10 tham luận của các địa phương, đơn vị trong cả nước về những nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng cũng như kiến nghị những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một số địa phương cũng cho rằng, trong công tác tuyên truyền miệng hiện nay, ngoài những thông tin mang tính cơ bản, chiến lược, Ban Tuyên giáo Trung ương cần sớm thông tin đến đội ngũ báo cáo viên trong cả nước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những vụ việc được dư luận quan tâm để đội ngũ báo cáo viên các cấp có cơ sở cung cấp thông tin chính thống, nhanh nhất đến nhân dân, ngăn ngừa những thông tin xấu, độc và phản biện những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch,…

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phan Xuân Thủy đánh giá cao những đóng góp của các địa phương, nhất là những kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đây cũng là cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền miệng của Đảng, tiến tới rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Đồng thời, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phan Xuân Thủy ghi nhận những góp ý, kiến nghị của các địa phương để chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết