Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

HĐND tỉnh khóa VIII

Tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường)

 Ngày 22-1-2015, Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng chủ trì kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII (kỳ họp bất thường).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền: Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, đối với ông Lê Văn Phương - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển công tác; bầu ông Hoàng Văn Liên, Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân, thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016; bầu ông Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

 Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới

 Bên cạnh đó, UBND tỉnh trình Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 165/NQ-HĐND, ngày 10-12-2014 của HĐND tỉnh về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và trong tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2014; tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông  nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư; tờ trình về mức thu và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; tờ trình về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 169/2014/NQ-HĐND, ngày 11-12-2014 của HĐND tỉnh khóa VIII về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí,...

Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng chúc mừng ông Hoàng Văn Liên, Trần Văn Trai. ông tin tưởng và chúc 2 ông hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, cùng với tập thể UBND tỉnh điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng-quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh vào thời gian tới.

 HỮU BẰNG

Chia sẻ bài viết