Tiếng Việt | English

18/05/2022 - 15:02

Triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ  

Ngày 18/5, Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Điểm cầu Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa chủ trì.

Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, ngày 30/01/2022, NHCSXH ban hành Kế hoạch số 933/KH-NHCS triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, đồng thời rà soát các nhiệm vụ có liên quan để tổ chức thực hiện.

Trong đó, tập trung huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách tín dụng, xây dựng Đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện chương trình năm 2022 với tổng khối lượng phát hành là 20.400 tỉ đồng. Đến nay, NHCSXH tổ chức phát hành thành công trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh với tổng số tiền 2.600 tỉ đồng.

NHCSXH cũng phối hợp các bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu và thời gian tại Nghị quyết số 11/NQ-CP; thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các giải pháp nhằm triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách và hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất, phí quản lý theo quy định.

NHCSXH kịp thời phân giao chỉ tiêu kế hoạch từng chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP để các địa phương triển khai thực hiện. Đến nay, NHCSXH thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 2.319 tỉ đồng.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái biểu dương những nỗ lực của NHCSXH trong công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương có sự phối hợp, hỗ trợ tích cực để NHCSXH thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông cũng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là NHCSXH tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP; có sự phân bổ nguồn vốn phù hợp tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, bảo đảm tính chính xác, đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra vi phạm quy định trong công tác giải ngân.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền đến nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác để triển khai các chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất tại NHCSXH kịp thời, công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng thụ hưởng;.../.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết