Tiếng Việt | English

30/09/2020 - 08:50

Vì sự phát triển bền vững của quê hương

Hướng về Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, rất nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kỳ vọng vào sự tiếp tục đổi mới, phát triển của quê hương với tất cả niềm tin. Đồng thời, nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ tỉnh.

Những ngày này, người dân đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc:

Cán bộ, hội viên, PN đều thống nhất cao với nội dung, chỉ tiêu, bố cục, từ ngữ sử dụng trong dự thảo văn kiện. Bản thân tôi cho rằng, trong phần thứ nhất về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, ở mục khó khăn, cần bổ sung thêm cụm từ “lao động có tay nghề còn thấp” sau “thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao”; thêm những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tác động ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế địa phương.

Về phần thành tựu, tôi đề nghị bổ sung đánh giá kỹ hơn việc quản lý, quy hoạch xây dựng, khu dân cư đô thị (đầu trang 6) và công tác quản lý về môi trường (trang 7). Cần có những giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; nêu thêm còn nhiều chính sách bất cập trong việc thực hiện chính sách đền bù tái định cư cho người dân; đánh giá kỹ hơn về công tác tái định cư và đời sống người dân bị mất đất do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Cần Giuộc - Huỳnh Thị Tuyết Hồng:

Tôi thống nhất cao với Dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tuy nhiên, trong phần đánh giá hạn chế, yếu kém, cần đánh giá thêm việc thực hiện công trình trọng điểm tại huyện Cần Giuộc, đường Long Hậu - Tân Tập chưa hoàn thành. Việc thu hút đầu tư và thẩm định năng lực một số nhà đầu tư chưa sâu sát dẫn đến tình trạng một số dự án đầu tư kéo dài; việc tiếp thu, giải quyết các ý kiến bức xúc, kiến nghị của cử tri còn một số vấn đề chưa kịp thời.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cần bổ sung thêm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiệu quả chưa cao; giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường còn hạn chế; hoạt động du lịch thu hút tham quan còn ít. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn còn,… Đồng thời, dự thảo văn kiện cần bổ sung thêm cụm từ “một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu” phía sau cụm từ “các thiết chế văn hóa chưa phát huy hết hiệu quả”.

Về quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại, cần bổ sung thêm về đánh giá công tác an ninh mạng hiện nay; bổ sung thêm có nhiều mô hình trên lĩnh vực an ninh, trật tự có hiệu quả, tuy nhiên chưa nhân rộng được nhiều.

Về hoạt động của bộ máy nhà nước: Cần xem xét lại công tác cán bộ trong một nhiệm kỳ mà thay đổi qua nhiều vị trí, chức vụ, ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Vĩnh Trị huyện Vĩnh Hưng - Vũ Thị Lượn:

Tôi hoàn toàn thống nhất với dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tôi quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đề nghị bổ sung đánh giá đầy đủ, khách quan việc thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy đối với đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên sau khi sắp xếp, hiệu quả công tác, làm việc, đời sống cán bộ, công chức.

Về chế độ, chính sách cho cán bộ bán chuyên trách, chi hội các đoàn thể chưa ổn định; đề nghị đánh giá thêm ở cơ sở, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức ở cấp xã còn bất cập; việc bố trí chức danh phó chủ tịch kiêm nhiệm các đoàn thể ít nhiều ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền và các hoạt động.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Cần Đước - Nguyễn Thị Kim Cương:

Tôi cho rằng trong phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong chỉ tiêu về kinh tế, cần bổ sung các giải pháp khắc phục, ứng phó dịch tả heo châu Phi, dịch bệnh Covid-19, xâm nhập mặn,… Chương trình đột phá nhiệm kỳ mới về chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến quyền lợi của nông dân, nhất là liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm. Khi triển khai các gói hỗ trợ liên quan đến chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nên triển khai đầy đủ các nội dung trong mỗi gói hỗ trợ.

Chủ tịch UBND xã Bình Lãng - Nguyễn Ngọc Thuận:

Đối với ĐH đại biểu lần thứ XIII của Đảng, tôi mong muốn ĐH cần bàn và đưa ra giải pháp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ để tăng uy tín của Đảng. Đối với ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tôi mong các đại biểu dự ĐH nêu cao tinh thần trách nhiệm, thay mặt đảng viên, nhân dân bầu ra cấp ủy khóa mới là những cán bộ trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết; đưa ra được những quyết sách đúng đắn, phù hợp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Khi tiếp tục triển khai chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhiệm kỳ này, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cho nông dân nhiều hơn như: Điện, nước phục vụ sản xuất; giao thông nông thôn để vận chuyển vật tư, nông sản; hỗ trợ phân bón, kỹ thuật; cần quan tâm và có giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chuyên ngành về nông nghiệp để đáp ứng nền nông nghiệp hiện đại, nhất là ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tân Bình - Đặng Thị Kim Xuân:

Nhiệm kỳ mới, tôi cũng như nhiều người dân kỳ vọng ĐH sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ đức, đủ tài đảm nhận các chức vụ lãnh đạo chủ chốt. Những người được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Ông Lê Văn Chín, ấp 5,  xã Lạc Tấn:

Tôi mong muốn nhiệm kỳ này, các cấp ủy Đảng, chính quyền thấy rõ những mặt tích cực để phát huy, những hạn chế để khắc phục, tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân, nhất là hộ nghèo phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững. Tôi mong ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này sẽ nghiên cứu, đưa ra nhiều giải pháp để tập trung phát triển KT-XH của tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng quyết liệt hơn nữa. Tôi kỳ vọng ĐH sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ có tâm, có tầm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, từ đó đóng góp trí tuệ, công sức đưa ra những quyết sách đúng đắn; đồng thời gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào để quần chúng nhân dân noi theo./.

Nguyệt Nhi - Hoàng Lê (ghi)

Chia sẻ bài viết