Tiếng Việt | English

09/12/2021 - 14:10

Xây dựng, chính đốn Đảng theo tinh thần Hội nghị Trung ương lần thứ tư

Sáng 09/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc về quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư - Võ Văn Thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Dự hội nghị tại các điểm cầu Trung ương và các điểm cầu toàn quốc có các Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của Trung ương và địa phương. Tại điểm cầu Long An, có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải; Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út dự.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, thống nhất ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh đến việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất sự cần thiết phải ban hành Quy định mới số 37 ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần làm rõ 3 vấn đề và trả lời cho được 3 câu hỏi: Thứ nhất lâu nay, chúng ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này? Thứ 2 là những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động.

Tổng Bí thư tập trung vào những điểm đáng chú ý cũng như tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này. Đó là Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm.

Đồng thời, việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều điểm chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể, thực hiện không nghiêm. Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ nhiều trường hợp còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, chưa nghiêm túc. Chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hình thức khác.

Tổng Bí thư yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước. Căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Đồng thời cũng ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác,…”

Sau hội nghị này, Tổng Bí thư yêu cầu, các cấp uỷ Đảng, tổ chức, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động gắn với tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết Trung ương 4 với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tránh hời hợt, hình thức, có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp giữa xây và chống, chống và xây; đấu tranh mạnh mẽ với các quan điểm sai trái gắn công tác giáo dục, làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải có tinh thần tự giác, nêu gương, nghiêm túc phê bình và tự phê bình,… làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết