Tiếng Việt | English

Những ngày đầu nhập ngũ của chiến sĩ mới

Hiện nay, các chiến sĩ mới (CSM) tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quen dần với nề nếp, chế độ sinh hoạt trong môi trường quân đội, sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.

Chăm lo bữa cơm đủ dinh dưỡng cho chiến sĩ mới
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm