Tiếng Việt | English

Màu xanh trên chốt dân quân thường trực

Những ngày cuối mùa khô, dưới cái nắng như cháy da, cháy thịt, tại các chốt dân quân thường trực trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vẫn phủ một màu xanh của rau màu, cây trái từ hoạt động tăng gia sản xuất, làm đẹp thêm cho khuôn viên đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Những giàn mướp xanh tốt tại Chốt dân quân Thạnh Trị
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm