Tiếng Việt | English

Nguồn lợi mùa nước nổi

Mùa nước nổi, bên cạnh bồi đắp phù sa, vệ sinh đồng ruộng, còn là cơ hội mưu sinh cho người dân Đồng Tháp Mười: Giăng lưới bắt cá, nhổ hẹ nước, thu hoạch sen, súng,... Đặc biệt là thu hút khách du lịch các nơi về tham quan, trải nghiệm. (Công Toại)

Nhổ hẹ nước
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm