Tiếng Việt | English

Thanh niên vùng biên hăng hái lên đường nhập ngũ

Trước, trong ngày lên đường nhập ngũ năm 2023, thanh niên các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh thể hiện ý chí quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm động viên tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hội trại, giao lưu văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian,... mang ý nghĩa thiết thực.

Các tân binh giao lưu với lực lượng đoàn viên, thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm